Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ 

 

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ NUMATOMOS VYKDYTI VEIKLOS: 

 1. Nuotekų surinkimo infrastruktūros gerinimas Šilutėje ir Grabupiuose

 Šilutės miesto ir Grabupių gyvenvietės nuotekų surinkimo tinklai nebuvo atnaujinti/rekonstruoti nuo pat jų įrengimo (tinklai įrengti anksčiau nei 1990 m. gruodžio 31 d.).  Esama tinklų būklė prasta - pastebimas šulinių sėdimas, daugybėje vietų įlinkęs asfaltas, nes nuotekų surinkimo vamzdžiai įtrūkę. Siekiant mažinti gruntinio vandens įsisunkimą per nesandarius vamzdžius, nuotekų tinklų rekonstrukcija numatoma Šilutės mieste Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse. Bendras rekonstruojamų nuotekų tinklų ilgis apie 2,24 km. Numatoma rekonstruoti vieną požeminę nuotekų siurblinę RNS esančią Pievų g.

Papildomai numatoma nuotekų tinklus rekonstruoti Šilutės miesto Cintjoniškių, H. Šojaus, Dariaus ir Girėno, Tulpių ir Rusnės gatvėse  bei Grabupiuose (~ 5,68 km).

 

 1. Vandens tiekimo tinklų plėtra Šilutėje ir Pagrynių k.

Šia veikla siekiama padidinti vandens tiekimo sistemos prieinamumą Šilutės rajone. Šilutės rajone palyginti nedidelei daliai gyventojų centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo, bendras savivaldybės gyventojų pasijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų siekia apie 87 % . Likusi gyventojų dalis naudojasi šuliniais, negiliais gręžiniais išgaudami gruntinį vandenį. Siekiant, kad viešasis vandentiekis būtų prieinamas didesnei gyventojų daliai ir įvertinant užstatomų teritorijų plėtrą numatoma plėsti Šilutės ir Pagrynių vandentiekio tinklą.

Planuojama nutiesti naujų vandens tiekimo tinklų ~ 2,72 km Šilutėje (numatoma nauja vandens tiekimo tinklų statyba Stadiono, Aušros gatvėse, Draugystės 1-asis, 2-asis, 3-asis, 4-asis ir 5-asis takai ir Aušros 1-asis ir 11-asis takai). Nutiesus vandentiekio tinklus bus sudaryta galimybė pasijungti 145 būstams t.y. 348 gyventojams

Planuojama nutiesti naujų vandens tiekimo tinklų ~ 3,00 km Pagryniuose (numatoma nauja vandens tiekimo tinklų statyba Vaivorų, Šlažų, Medžiotojų, Kuosų, Vėjo, Gamtos, Atostogų, Sniegenų, Skudučių gatvėse). 

Nutiesus vandentiekio tinklus bus sudaryta galimybė pasijungti 74 būstams t.y. 177 gyventojams. 

 

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Šilutės mieste 

Šilutės rajone dalis vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros neapskaityta ir neįregistruota. Siekiant užtikrinti efektyvią esamos inžinerinės infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą, numatoma vykdyti papildomą veiklą – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Šilutės mieste . 

Papildomai bus:  inventorizuota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų apie 65 km (iš kurių vandens tiekimo tinklų apie 28 km ir nuotekų surinkimo tinklų apie 37 km); - įdiegta (sukurta) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2 D ir 3 D aplinkose, programinė įranga.

 

 1. Nuotekų surinkimo infrastruktūros gerinimas Vilkyčiuose

Vilkyčiuose esančios nuotekų valyklos būklė, kuri buvo pastatyta 1978 metais, labai prasta. Vizualiai įvertinus, aerotanko betono konstrukcijų stovis labai prastas, daugumoje vietų matomi platūs ir gilūs sutrūkinėjimai, betonas suaižėjęs. Technologinio proceso valdymas gana sudėtingas, esamos senos orapūtės sunkiai reguliuojasi, sunku sureguliuoti paduodamo oro kiekį, o tai įtakoja nuotekų išvalymo kokybei. Siekiant užtikrinti nuotekų valyklos pajėgumus ir efektyvų nuotekų valymą, projekto įgyvendinimo metu numatyta vietoje esamos nuotekų valyklos pastatyti naują nuotekų valymo valyklą. Šiuo metu Vilkyčių nuotekų surinkimo tinklą sudaro 8,59 km, kurių didžioji dalis buvo nutiesti 1980 metais. Nors Vilkyčiuose esama tinklų būklė vertinama kaip patenkinama, nuotekų surinkimo trasoje tarp Minijos ir Vilkyčių gatvių nuotekų surinkimo vamzdžiai labai sutrūkę, per kuriuos sunkiasi gruntiniai vandenys. Projekto įgyvendinimo metu ši atkarpa būtų rekonstruojama.

 

 1. Nuotekų surinkimo infrastruktūros gerinimas Rusnėje

Rusnėje nuotekų tinklų surinkimo tinkla, sudaro 8,5 km, kurie nebuvo rekonstruoti nuo 1964 metų, kuomet buvo nutiesti. Siekiant mažinti avarijų skaičių, gruntinio vandens sunkimąsi į nuotekų tinklus, projekto įgyvendinimo metu planuojama nuotekų tinklų rekonstrukcija Taikos, Šilutės, Neringos, K. Donelaičio, Klevų ir Pylimo gatvėse. 

Planuojami rekonstruoti nuotekų surinkimo tinklai   ~3,61 km Rusnėje (numatoma nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Taikos, Šilutės, Neringos, K. Donelaičio, Klevų ir Pylimo gatvėse).

 

 1. Nuotekų surinkimo infrastruktūros gerinimas ir plėtra Laučiuose

Esamo Laučių kaimo nuotekų surinkimo vamzdyno, kurios ilgis apie 3,9 km, būklė prasta. Tinklų atkarpas, kur stebimas didžiausias avarijų skaičius per metus, būtina rekonstruoti. Projekto įgyvendinimo metu numatyta nuotekų tinklų rekonstrukcija Mokyklos, Beržų ir Šusties gatvėse. Viso bus rekonstruota a[ie 1,92 km tinklų. Šiuo metu prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos yra pasijungę apie 37 % Laučių kaimo gyventojų. Koncepcijoje numatoma tinklų plėtra leis prie nuotekynės prisijungti 95 % kaimo gyventojų. Projekto įgyvendinimo metu numatyta nuotekų tinklų plėtra Plento, Vasaros, Kaštonų, Mažoji, Mokyklos, Beržų, Ąžuolų, Užupio, Vyšnių ir Šusties gatvėse. Viso bus nutiesta apie 4,55 km tinklų. Nutiesus nuotekų tinklus bus sudaryta galimybė pasijungti 110 būstams t.y. 264 gyventojams

Surenkamos nuotekos buvo nukreipiamos į nuotekų valymo įrenginius (t.y., septiką). Septiko gelžbetonio konstrukcijos buvo stipriai pažeistos korozijos, neužtikrinamas sandarumas. Septikų būklė neleido sulaikyti stambių, nusėdančių ir plūduriuojančių priemaišų. Siekiant išspręsti šią problemą, projekto metu bus numatyta nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

 

 

 1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros gerinimas ir plėtra Gardame

Gardamo miestelio nuotekų surinkimo vamzdynų ilgis apie 2,1 km. Nuotekų tinklų atkarpa nuo Jovarų gatvės iki nuotekų valyklos, kurioje fiksuojamas didžiausias avarijų skaičius, nebuvo rekonstruota nebuvo atnaujinta nuo pat jos įrengimo datos t.y. 1980 metų. Todėl projekto įgyvendinimo metu planuojama rekosntruoti šią atkarpą apie 0,4 km. Prie   nuotekų surinkimo sistemos yra pasijungę apie 30 % Gardamo miestelio gyventojų. Nuotekų tinklų plėtra Gardamo miestelyje Jaunimo, Liepų, Pievų, Šiaulių, Smiltelės, Sodų, Jovarų, Bažnyčios ir Tenenio gatvėse leis prie nuotekynės prisijungti 84 % miestelio gyventojų. Viso bus nutiesta apie 4,59 km tinklų. Nutiesus nuotekų tinklus bus sudaryta galimybė pasijungti 123 būstams t.y. 295 gyventojams. 

Surenkamos nuotekos buvo nukreipiamos į nuotekų valymo įrenginius (t.y., septiką). Septiko gelžbetonio konstrukcijos buvo stipriai pažeistos korozijos, neužtikrinamas sandarumas. Septikų būklė neleido sulaikyti stambių, nusėdančių ir plūduriuojančių priemaišų. Siekiant išspręsti šią problemą, projekto metu bus numatyta nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Gardame vandens tiekimo sistema išplėtota, tačiau išgaunamo ir tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai (amonis ir  bendroji geležis) viršija Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius.

 

 1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtra Degučiuose

Buitinių nuotekų surinkimo tinklai Degučių kaime visai nėra išvystyti. Taip pat Degučių kaime nuotekų valymo įrenginių nėra. Ūkio nuotekas gyventojai išleidžia į lietaus drenažus, griovius, dalis gyventojų turi įsirengę ištraukimo duobes. Nuotekų kaupimo rezervuarai dažnai neatitinka aplinkosauginių reikalavimų. Siekiant gerinti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Degučiuose, numatyta nutiesti  6,69 km nuotekų surinkimo tinklų Mechanizatorių, Mirglono, Saulės, Tvenkinio, Vyšnių, Knygių, Sausmedžių, Kalininkų, Beržų, Gluosnių, Naujakurių, Pirklių, Kurpių, Plaškuoto gatvėse bei pastatyti vieną nuotekų vakuuminę siurblinę bei įrengti nuotekų valymo įrenginius. Įrengus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Degučiuose, ja galės naudotis 381 Degučių gyventojų.

Degučiuose vandens tiekimo sistema išplėtota, tačiau išgaunamo ir tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai (amonis ir  bendroji geležis) viršija Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius.

 

 1. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Švėkšnoje

Švėkšnoje vandens tiekimo sistema išplėtota, tačiau išgaunamo ir tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai (amonis ir  bendroji geležis) viršija Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius.

 

 1. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Vainute

Vainute vandens tiekimo sistema išplėtota, tačiau išgaunamo ir tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai (amonis ir  bendroji geležis) viršija Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius.

 

 

 

 1. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Žemaičių Naumiestyje

Žemaičių Naumiestyje vandens tiekimo sistema išplėtota, tačiau išgaunamo ir tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai (amonis ir  bendroji geležis) viršija Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius.

 

 1. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Katyčiuose

Katyčiuose vandens tiekimo sistema išplėtota, tačiau išgaunamo ir tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai (amonis ir  bendroji geležis) viršija Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytų rodiklių. Siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius.

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems planuojama suteikti galimybę prisijungti) ir rekonstruojamų tinklų vietas, yra teikiama UAB „Šilutės vandenys“ tinklapyje ir viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

 

Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai

Europos sąjungos finansuojamos lėšos 3.251.484,76 €
UAB “Šilutės vandenys” finansuojamos lėšos 2.336.551,91 €
Viso projektui skiriamos lėšos 5.588.036,67 €
                                             

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą projektą ir prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Šilutės vandenys“ atstovą.                                                                           

UAB „Šilutės vandenys“ 

Gamybinio skyriaus viršininkas  

Martynas Kainovaitis

Tel.: (8 441) 45598

El.p.: martynas@silutes-vandenys.lt

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-07-29.