UAB „Šilutės vandenys“ informuoja

 

                   

Vadovaujantis  2021 m. gegužės 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-699 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos (be PVM).

 

Skaityti daugiau...

 

Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

 

 

Eil. nr.

Projekto pavadinimas

ES fondas

Įgyvendinimo trukmė

Trumpas projekto aprašymas

1.

Naujo nuotakyno statyba, nuotekų siurblinės rekonstrukcija Pagrynių gyvenvietėje

SAPARD

„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“

2003-12/

2004-01

Slėginė linija –L=3140,5 m; nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Projekto vertė 892520,0 Lt.

2.

Naujo nuotakyno statyba, nuotekų slėginės linijos rekonstrukcija Žemaičių Naumiesčio gyv.

SAPARD

„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“

2004-06/

2005-03

KF tinklai L=1013 m, slėg. linijos rek. L=2680m. projekto vertė 1018197,0 Lt.

3.

Naujo vandentiekio statyba, vandentiekio rekonstrukcija Pagrynių gyv.

SAPARD

„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“

2004-06/

2005/03

Vandentiekis,L=5028 m; šuliniai – 32 vnt. Projekto vertė 1018575,0 Lt.

4.

Nuotekų valymo įrenginių, nuotekų tinklų rekonstravimas, perpumpavimo stočių ir tinklų statyba Kintų gyv., Kintų sen., Šilutės r. sav., I etapas, vykdant projektą „Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimas mažinant bendrų vandens telkinių teršimą“

INTEREG III A/

       TACIS

Lietuvos,Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programa

 

2008-01/

2008-09

Savitakiniai  nuotekų tinklai L=2173,93 m; slėginiai tinklai, L=587,53 m; tvora, L=217,8 m; grotų pastatas – 1 vnt.; valymo įrenginiai – 1 kompl. Projekto vertė

 4035945,09 Lt.

5.

„Vandentiekio ir buitinės nuotekynės tinklų plėtra Švėkšnoje, Šilutės raj.“, „Buitinių nuotekų plėtra Naujakurių kvartale, Šilutėje“, „Nuotakyno tinklų plėtra Darbininkų kvartale, Šilutėje“, įgyvendinant projektą CCI 2004/LT/CE/PE/004 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje, I dalis“

ES

Sanglaudos fondas „Nemuno žemupio baseino valdymo I etapas“

 

2007-10/

2009-02

 

Švėkšna: v. tinklai, L=4123,72m;

Nuotekų tinklai, L=4962,68m; slėg. nuotekų tinklai, L=318,12m; siurblinės – 3 vnt.;

Naujakurių kv.:

KF tinklai, L=10370,2m; slėg. nuot. tinklai L=774,35m; siurblinės – 4 vnt.

Darbininkų kv.: KF tinklai L=2473,32m. Projekto vertė 20.040.489,39 Lt

6.

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės savivaldybėje.2 dalis“

ES  sanglaudos fondas „Nemuno žemupio baseino valdymo I etapas“

 

2008-09/

2011-04

V tinklai į Traksėdžius:

V – 2400,64 m

Ramybės kv., Šilutė:

KF – 3003,0 m

KS – 654,57 m

KS iš Grabupių k. į Šilutę:

KS – 1925,79 m ; nauja NS

Vertė – 7 538 283,38 Lt be PVM

7.

„Šilutės ir Švėkšnos nuotekų valyklų rekonstravimas“

ES  sanglaudos fondas „Nemuno žemupio baseino valdymo I etapas“

2009-05/ 2010-05

Nauja nuotekų valykla Švėkšnoje – 1 kompl.;

Radialinių nusodintuvų rekonstrukcija Šilutės valykloje – 2 vnt.

Vertė – 5719671,47 Lt be PVM

8.

Valymo įrenginių rekonstrukcija Rusnės miestelyje

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

2010-06/

2012-07

Nauja valykla – 1 kompl.

Vertė – 3 833 848,20 Lt be PVM

9.

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

VP3-3.1-AM-01-V-02-028

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

2010-01/

2013-01

V tinklai, L=728.4 m;

KF tinklai, L=28.399 m;

KS tinklai, L=3166.74 m;

NS-17 vnt.

Vertė – 14 442 772,45 Lt be PVM

10.

 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Inkakliuose, Saugose ir Vainute“

VP3-3.1-AM-01-V-02-067 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Saugose, Vainute)“.

2010-12/

2012-07

Inkaklių, Saugų, Vainuto valyklų rekonstrukcija.

Vertė-3 315 508 Lt be PVM

11.

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Saugose, Vainute)“.

2011-04/ 2013-05

V tinklai, L=7181,34 m

KF tinklai, L=23 077,34m

KS tinklai, L=5172,56 m

 

Vertė-12 270 377,76 Lt be PVM

12.

„Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

VP3-3.1-AM-01-V-01-031 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

2010-11/

2013-01

Nauji dumblo apdorojimo įrenginiai Šilutėje

Vertė-12 249 000,00 Lt be PVM

13.

„Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statybos papildomi darbai“

2011-12/

2012-03

Papildomos įrangos montavimas.

Vertė-278 175,00 Lt be PVM

14.

„Nuotekų tinklų plėtra Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje“

VP3-3.1-AM-01-V-04-110

„Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)

2013-05/ 2015-06

KF tinklai Šilutėje - L=827,05m;

KS tinklai Šilutėje - L=115,35m;

KF tinklai Katyčiuose – L=5938,09m;

KS tinklai Katyčiuose – L=1173,37m;

KF tinklai Usėnuose – L=4930,34m;

KS tinklai Usėnuose – L=1022,59m;

KF tinklai Žemaitkiemyje – L=2304,0m;

KS tinklai Žemaitkiemyje – L=1578,0m.

Projekto vertė – 6 598 500,00 Lt be PVM.

15.

„Nuotekų valymo įrenginių statyba Šilutės rajone (Katyčiuose, Usėnuose)“

VP3-3.1-AM-01-V-05-014

„Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)

2013-12/ 2015-06

Nauji nuotekų valymo įrenginiai Katyčiuose ir Usėnuose – 2 vnt.

Projekto vertė – 2 571 000,00 Lt be PVM.


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2015-10-19.