Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Pranešimus apie pastebėtą korupciją galima perduoti adresais ir telefonais esančiais kontaktų sąraše arba tiesiogiai atvykus į bendrovę.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės UAB "Šilutės Vandenys"

UAB "Šilutės vandenys" įsakymas dėl uždarosios bendrovės "Šilutės vandenys" korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021-2023 metų programos bei korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo.

UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMA

UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojų etikos kodeksas

UAB „Šilutės vandenys“ Korupcijos prevencijos PĮT aprašas

UAB „Šilutės vandenys“ Atsparumo korupcijai politikos aprašas

       Atsakingi už korupcijos prevenciją:

        UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu paskirta komisija.

        Domas Merliūnas (komisijos pirmininkas) , tel. 0 656 64594.

        Ilona Čižauskienė  (komisijos narė),             tel. 0 699 48554.

        Sigita Jankauskienė  (komisijos narė),         tel.  0 652 05252.

 

          Apie korupcijos atvejį (-us) taip pat galite pranešti Antikorupcijos komisijai   el. paštu:      

          domas.merliunas@silutes-vandenys.lt.

           administratore@silutes-vandenys.lt.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-02-26.