UAB „Šilutės vandenys“ informuoja

 

                   

Vadovaujantis  2021 m. gegužės 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-699 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos (be PVM).

 

Skaityti daugiau...

 

Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

 

Pranešimus apie pastebėtą korupciją galima perduoti adresais ir telefonais esančiais kontaktų sąraše arba tiesiogiai atvykus į bendrovę.

UAB "Šilutės vandenys" įsakymas dėl uždarosios bendrovės "Šilutės vandenys" korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021-2023 metų programos bei korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo.

UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMA

UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojų etikos kodeksas

UAB „Šilutės vandenys“ Korupcijos prevencijos PĮT aprašas

UAB „Šilutės vandenys“ Atsparumo korupcijai politikos aprašas

       Atsakingi už korupcijos prevenciją:

        UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu paskirta komisija.

        Domas Merliūnas (komisijos pirmininkas) , tel. 8 656 64594.

        Ilona Čižauskienė  (komisijos narė),             tel. 8 699 48554.

        Sigita Jankauskienė  (komisijos narė),         tel.  8 652 05252.

 

          Apie korupcijos atvejį (-us) taip pat galite pranešti Antikorupcijos komisijai   el. paštu:      

          domas.merliunas@silutes-vandenys.lt.

           administratore@silutes-vandenys.lt.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-06-01.