Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

Dėl plotų pateikimo

2015-10-19

     Informuojame, kad 2013 m. vasario 20 d. Šilutės rajono savivaldybė perdavė UAB „Šilutės vandenys“ naudoti ir disponuoti nekilnojamąjį turtą – lietaus nuotekų tinklus paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimui vykdyti.


     Tokiu atveju prašome komercinių patalpų savininkus iki š.m. lapkričio 1 dienos klientų aptarnavimo skyriaus viršininkui pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijas bei nuosavybės teise valdomų patalpų planus ir sklypų schemas su pažymėtais kietų dangų plotais ar kitus dokumentus, kurių pagrindu būtų galima atlikti skaičiavimus. Vadovaujantis Jūsų pateiktais duomenimis nuo 2016 m. sausio 1 dienos bus skaičiuojami mokesčiai už lietaus nuotekų tinklų priežiūrą ir tvarkymą. Nepateikus duomenų iki nustatyto termino, mokesčių skaičiavimas bus atliekamas remiantis mūsų bendrovės turima informacija.

                 Patalpų savininkai, kurie jau anksčiau pateikė reikiamus duomenis, prašome į šį prašymą nekreipti dėmesio.

                 Iškilus neaiškumams galite skambinti į UAB „Šilutės vandenys“ pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrių:

tel.: 8 441 62248,
mob./tel.: +370 610 00585

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-11-24.