Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 


UAB „Šilutės vandenys“ siūlo vartotojams ir abonentams atvykti ir atnaujinti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis, o individualiųjų nuotekų turėtojams būtinai sudaryti Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutartis, kurios atitinka šiuo metu galiojančių įstatymų nuostatas. Visos vartotojų ir abonentų anksčiau sudarytos sutartys galioja, kol bus pasirašytos naujos sutartys. 

Sutarčių pavyzdžius galite rasti Vartotojams > Viešosios sutartys

 

 

Vykdant buitinių nuotekų tinklų eksploataciją ir priežiūrą randama  paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.

Vadovaujantis  2019 m. vasario 8 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E -33 „Dėl UAB „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, suderintos ir patvirtintos perskaičiuotos UAB „Šilutės vandenys“  paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio).

 

 

Nuo š. m. Lapkričio 26 d. 13:00 Kintų gyvenvietėje vanduo tiekiamas per vandens gerinimo įrenginius. Tyrimai pridedami žemiau
UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojai lapkričio 6 –osios rytą paminėjo „Išsipildymo akcijos“ inicijuotą ir įvairiose šalies įmonėse bei organizacijose švenčiamą „Pyragų dieną“, kurios pagrindinis tikslas – padėti mažiesiems ligoniukams ir likimo nuskriaustiems vaikams. Šiemet įmonės darbuotojai už surinktą sumą nupirko ir padovanojo kilimą Šilutės socialinių paslaugų centro - Vaikų dienos centrui.

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 2018 metais organizavo šalies moksleivių foto darbų konkursą „VANDENS ŽENKLAI“. Konkurso tikslas buvo skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.

Gegužės 26-27 dienomis, Šilutės miestas šventė savo 507-ąjį gimtadienį. Tradiciškai antrąją šventės dieną, gegužės 26-ąją, vyko šventinė eisena ir motorizuotos technikos pasirodymas. Eisenoje dalyvavo ir gausus būrys UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojų su šeimomis. Linksmais šūkiais, gera nuotaika, pasipuošę vandens spalvos apranga ir su įspūdingais vandens lašais papuošta mašina vandentiekiečiai keliavo per Šilutės miesto gatves.

UAB "Šilutės vandenys" kolektyvas pasitinkant nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį
Vadovaujantis  2017 gruodžio 21 d.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-882 ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, suderintos ir patvirtintos perskaičiuotos UAB „Šilutės vandenys“  paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio) nuo 2018 m. vasario 1d.:

Puslapis 1 iš 2  > >>

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-11-24.